Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Comunicat de Presă A fost lansat Apelul de propuneri de proiecte în domeniul iluminatului public stradal

A fost lansat Apelul de propuneri de proiecte în domeniul iluminatului public stradal

pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

28 februarie, Chișinău. Consiliul de Administrare al Agenției pentru Eficiență Energetică a aprobat lansarea apelului de propuneri de proiecte în domeniul Eficienței Energetice, pe segmentul de Iluminat public stradal.

Prezentul Apel este ghidat de procedurile și cerințele stabilite prin HG cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Eficiență Energetică Nr. 45 din 30 ianuarie 2019 (Regulamentul Agenției), de procedurile și cerințele specifice aplicabile prezentului Apel, aprobate prin deciziile Consiliului Agenției.

Consiliul Agenției a decis alocarea unui buget estimativ de 40 000 000 lei, oferit în cadrul acestui Apel, pentru acordarea sprijinului proiectelor eligibile care conțin măsuri de EE aferente SIP.

Prezentul Apel este adresat solicitanților de finanțare din sectorul public care au ca obiectiv:

-        reabilitarea și eficientizarea sistemelor de iluminat public (SIP) prin implementarea proiectelor care prevăd realizarea măsurilor de Eficiență Energetică (EE) aferente SIP;

-        sprijinirea eforturilor autorităților administrației publice locale (APL) de nivelul I(sate și comune) de achiziționare a unor soluții de iluminat performante și eficiente din punct de vedere energetic.

Suportul din partea Agenției pentru proiectele aprobate în cadrul acestui Apel va constitui realizarea unui studiu de fezabilitate și furnizarea corpurilor de iluminat cu LED, condiționat de asigurarea de către solicitanții de finanțare, după caz, a următoarelor eforturi - elaborarea documentației tehnice necesare, realizarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor electrice și/sau de montare a corpurilor de iluminat (inclusiv consolele).

Măsurile trebuie să fie bazate pe tehnologii disponibile comercial, tehnici verificate și bine cunoscute, raportate bunelor practici internaționale, aplicate pe larg în Republica Moldova și/sau peste hotare. Implementarea măsurilor propuse trebuie să fie fezabilă din punct de vedere tehnico-economic și să nu aibă impact major asupra mediului ambiant.

În scopul elaborării și depunerii la Agenție a Propunerilor de proiect calitative, este exigent recomandat ca toate părțile implicate să viziteze cu regularitate pagina web a Agenției: www.aee.md, unde permanent sunt publicate și actualizate informații referitoare la Apel.

Documentele urmează a fi depuse la sediul Agenției pentru Eficiență Energetică cu adresa: mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1, Etajul 10, MD-2068, sau remise prin email la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (semnate, ștampilate și scanate), începând cu data de 28 februarie 2020.

 Mai multe detalii pot fi obținute la:tel.:022 499 444(ext.2) sau 022 310 0129(ext.2)

Evaluarea propunerilor de proiect va fi bazată pe principiul „Primul venit - primul servit”.

Ținem să menționăm, că Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și al valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punctul de vedere al mediului înconjurător și al schimbărilor climatice.

Textul_APP_SIP_31012020_DPE_a_MoEI.pdf722.93 KB

Scrisoare_07-1133.pdf508.35 KB

Anexa_1_APP_SIP_Masuri_eligibile_31012020.pdf237.31 KB

Anexa_2_APP_SIP_Costuri_eligibile_31012020.pdf281 KB

Anexa_3_APP_PIP_31012020.pdf560.19 KB

Anexa_4_APP_SIP_Criterii_evaluare_PIP_31012020.pdf636.85 KB

Anexa_5_APP_SIP_Chestionare_31012020_22.pdf479.27 KB

Anexa_6_APP_SIP_Criterii_evaluare_fezab_31012020.pdf592.36 KB