Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Energie Bioenergie Descriere

Descriere

Biomasa

biomasa IMG 

Biomasa  este  una  din  cele  mai  importante  resurse de energie regenerabile ale prezentului, precum şi a viitorului, datorită marelui său potenţial şi a multiplelor benefi cii oferite sociale, economice şi de mediu.

Biomasa este disponibilă pentru utilizare practic peste tot în lume. Costul accesibil şi caracterul său neutru vis-a-vis de emisiile de gaze cu efect de seră fac biomasa o resursă energetică promiţătoare în multe state ale lumii, inclusiv în ţara noastră. Din cele 14%,  - contribuţie a surselor regenerabile în consumul global de energie, biomasei îi revine cca 11%. Aproximativ 1/3 din acest efort se datorează ţărilor în curs de dezvoltare unde lemnele de foc sunt folosite pentru încălzire şi gătit.

În ţările industrializate ponderea biomasei în consumul energetic bruto constituie puţin peste 3% şi ea în principal este folosită la producerea energiei  termice  şi  electrice  la  unităţile  industriale sau companiile de servicii energetice.

Biomasa include o gamă largă de materiale cum ar fi : lemnul, plantele agricole şi tehnice cultivate pentru a fi  utilizate ca sursă de energie, reziduuri agricole şi forestiere precum şi deşeurile din industria forestieră şi agricolă, dar şi cele din gospodarii şi ferme - colective şi individuale.