Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

GIZ

SUPORTUL GERMAN PENTRU INVESTIȚII

6.GIZ-Trans
Suportul German pentru Investiţii susţine măsurile proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale ale Republicii Moldova". Fondul promovează de asemenea şi implementarea altor măsuri-pilot, cum ar fi susţinerea proiectelor-pilot deja existente.

Domeniile tematice prioritare ale proiectului sunt;

  • asigurarea cu apă şi canalizare;
  • gestionarea deşeurilor;
  • eficienţa energetică a clădirilor publice. 

Suportul German pentru Investiţii va contribui în mod considerabil la dezvoltarea regională şi implică un potenţial considerabil. Prin promovarea unui proces transparent, se sprijină pregătirea esenţială pentru sprijinul bugetar din partea UE şi se măreşte astfel atractivitatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi a Agenţiilor de Dezvoltare Regională pentru alţi donatori. Prin intermediul măsurilor fondului, sunt mărite efectiv capacităţile de absorbţie ai partenerilor din Republica Moldova.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Agenţiile de Dezvoltare Regională aferente administrează efectiv Suportul German pentru Investiţii. 

Sursa: http://www.serviciilocale.md/slideoneview.php?l=ro&idc=131&nod=1&t=/Suportul-German-pentru-Investitii&