INSTRUMENTE PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Sisteme de Management Energetic

SISTEME DE MANAGEMENT ENERGETIC

nEnMSsImplementarea unui Sistem de Management Energetic este un proces sistematic și metodologic de îmbunătățire continuă a performanței energetice ca urmare a implementării inițiativelor de eficiență energetică spre a obține o maximizare a economiilor de energie si o creștere a productivității.  Prin implementarea unui Sistem de Management Energetic (EnMS ) se stabilește structura și disciplina de identificare a fluxurile de energie, de a pune în aplicare acțiuni de management și, in final, de a aplica soluții  tehnice, care reduc semnificativ costurile de energie, reduc timpul neproductiv in producție, si  reduc emisiile de Gaze de Seră în mediul înconjurător. Prin implementarea unui sistem EnMS companiile obțin, ca regula, optimizarea sistemelor industriale și  obțin o monitorizare generală a emisiilor de CO2 in producție.

Factorul cheie și succesul implementării EnMS este implicarea personalului companiei prin angajamente individuale spre o îmbunătățire continuă a masurilor de eficiență energetică. Angajamentul continuu și rolul de lider a Managementului  sunt critice în asigurarea unui EnMS, care funcționează eficient. Angajații si Managerii de vârf se implică la nivelul corespunzător în companie prin angajamente individuale continue de eficiența energetică. Motivarea si procedurile de acțiune pentru angajați  vor asigura continuitatea acțiunilor  de Eficiența Energetică . Reducerea consumului de energie este îmbinată cu sistemele de monitorizare CO2,- fapt ce oferă  sistemului o valoare suplimentară pentru ca impactul specific sa poată fi  bine înțeles  chât la nivel de companie, atât si la nivel de societate. 

Implementarea EnMS  aduce o evidentă si o analiză  a consumului de energie,- fapt care permit companiilor o substanțială îmbunătățire  a capacitații lor de a monitoriza și  a regla consumul de energie, de a evalua costurile de producție și, totodată, de a reduce emisiile de CO2. Se poate interveni în mai mult timp util atunci când apare consumul de energie neprevăzut. Se poate de evaluat mai bine impactul măsurilor și se poate de a intervenit in modul respectiv. Beneficiile de punere în aplicare a unui sistem de management energetic includ următoarele: reducerea și controlul costurilor legate de energie;  îmbunătățirea managementului activelor de energie și a eficienței materialelor; creșterea productivității; reducerea emisiilor de Gaze de Sera;  îndeplinirea cerințelor legale de energie, de mediu și  de o securitate energetică;  consolidarea responsabilității sociale a companiilor.  Se asigură achiziții publice rezonabile a soluțiilor de eficiență energetică, si, in final,  se asigură monitorizare și control a tuturor variabilelor care afectează performanța energetică.

Implementarea masurilor de Eficiență Energetică, spre exemplu, in țările din Uniunea Europeană, SUA si Japonia, confirmă următoarele:

IEE1 
  • Entitățile industriale, care activează cu un Sistem de management a Energie (SME), ating valori de performanța a energiei de 2-3 ori mare ca celelalte care nu dispun de așa sistem.
  • In rezultatul implementării unui nou SME in Sectorului Industrial, ca regula,  se obține in următorii doi ani o creștere de 10-20% in performanța energetică.

Cadrul internațional actual de bune practici pentru punerea în aplicare EnMS este reprezentat de standardul internațional  ISO 50001 Energy management systems – Requirements with guidance for use , adoptat in calitate de standard național in Republica Moldova SM ISO 50001:2012 Sisteme de management al energiei – Cerinte si ghid de utilizare

Standardul ISO 50001 EnMS urmează același "ciclu de viața" Plan-Do-Check-Act , abordare și structura asemenea altor Sisteme de Management internaționale bine stabilite, cum ar fi de calitate (de exemplu, ISO 9001) și mediu (de exemplu ISO 14001), printr-un ciclu continuu de elaborare a politicilor, planificarea acțiunilor, de punere în aplicare acțiuni, verificarea rezultatelor, revizuirea progresului, și actualizarea politicilor și acțiunilor.

La nivelul actual de punere în aplicare, pentru un Sistem de Management Energetic, în conformitate cu ISO 50001 sunt șase pași care urmează să fie evidențiați :

  • Angajamentul Managementuluicare presupune elaborarea unei politici energetice de lunga durata, care stabilește obiective cu un scop bine determinat si angajații vor mobilizați pentru acțiuni de calitate si performanța;
  • Utilizatorii semnificativi de Energiecare prevede identificarea utilizatorilor semnificativi de energie, aduce o analiză a fluxului și consumului de energie (>80%) pe fiecare proces cu prioritatea acțiunilor de conservare a energiei; 
  • Indicatori de Performanță Energetică, care informează de performanţă energetică a proceselor pentru a urmări evoluția consumului de energie si a evita consumul ineficient;
  • Oportunități de performanță energeticăcare stabilesc măsuri de eficientizare a consumului de energie structurate cum sunt: valoarea investiției, economiile de energie calculate, durata de recuperare a investiției,  priorități de implementate, planificare preventivă a perioadei de implementare și eventual sursa de finanțare;
  • Control operaționalcare prevede un plan de identificare a activităţii de întreţinere legată de utilizatorii semnificativi de energie si care reesă din politica energetică, obiectivele, scopul şi planul de acţiuni;
  • Verificarea derulăriicare include evaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite cu identificarea barierelor de funcționare prin efectuare unui audit intern sau  a unui audit extern, in cazul că se dorește o obiectivitate a verificării procesului de funcționare.

In cadrul domeniului de aplicare a proiectului "Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin îmbunătățirea Eficienței Energetice în Sectorul Industrial ",  implementat de către Organizația pentru Dezvoltare Industrială Națiunilor Unite (UNIDO), în colaborare cu Ministerul Mediului și Ministerul Economiei al Republicii Moldova , și finanțat de Fondul Global de Mediu (GEF) un număr de companii și organizații din Moldova au implementat sisteme de management a energiei, în conformitate cu standardul ISO 50001: 2011 (ISO 50001 SM: 2012) și a obținut beneficii economice și de mediu substanțiale. Companiile includ Lactis, JLC, CET-2, Termoservice, Apă-Canal, Municipal Urban Park Autobuze, Danube Logistics și spitalul Orhei.


Surse adiționale :

 IEE2
SDG9
 
SDG13
  i.  VIDEOs                                                                         
 
  ii. STUDIU DE CAZ EnMS  IN MOLDOVA                            
 
  iii. STUDIU DE CAZ EnMS  CASE EXTERNE                       
BALTIKA – Brewery (soon)
 
  iv.  GHID DE IMPLEMENTARE EnMS SI INSTRUMENTE     

 
NOTE: If you wish to receive printed copy of the
UNIDO Practical Guide please contact
Mr. Vasile Scorpan, Climate Change Office or
Mr. Denis Tumuruc, Energy Efficiency Agency
 
     vi.  SCOLARIZARE EnMS                                                    

 
NOTEIf you are interested in attending training
on EnMS - ISO 50001 implementation please send
an email to Mr. Vasile Scorpan , Climate Change Office
or email to  Mr. Denis Tumuruc , Energy Efficiency Agency
 
      ALTE PROIECTE SI REFERINTE:                                   
 
       ALTE REFERINTE TEMATICE EnMS                                

@UNIDO-103043