Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Despre

AEE - Despre Noi

Despre Agenţia pentru Eficienţă Energetică

logo

Agenţia pentru Eficienţă Energetică este organul administrativ în domeniul eficienţei energetice şi energiei regenerabile, instituit prin reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Conservarea Energiei. AEE îşi desfăşoară activitatea în subordinea Ministerului Economiei - organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energetic.

Agenția pentru Eficiență Energetică este responsabilă de implementarea politicilor statului în domeniul  creării premiselor pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice; susţinerea activităţii structurilor antrenate în elaborarea şi realizarea programelor, planurilor, prestarea serviciilor energetice; a altor măsuri de eficientizare a consumurilor de energie, în conformitate cu prevederile Legii energiei regenerabile nr.160-XVI din 12 iulie 2007, Legii nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică şi Hotărîrii Guvernului nr.1173 din 21.12.2010.
AEE funcționează în baza unui Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, punctul 2 şi 3 al Hotărîrii Guvernului nr.1173 din 21.12.2010. Actualmente Agenția numără 11 angajați.